fbpx
ליעד אילני בואו נדבר תכלס

מדיניות הפרטיות של האתר

מבוא:

תנועת ‘רמת-גן שלנו’ בראשות ליעד אילני ובאמצעות סיעת ‘רמת-גן שלנו’ (להלן: “מנהלי האתר” או “הסיעה”) המפעילה את אתר https://ilani.org.il/ וגם את דף הפייסבוק ‘ליעד אילני – מ”מ ראש העיר רמת-גן‘ (להלן: “האתר” ו/או “האתרים“), מכבדת את פרטיותו של המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש“) מנהלי האתר מפרסמים את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות כאמור היא להסביר מהם כללי האתר ביחס לפרטיות המשתמש ומה השימוש הנעשה על ידי מנהלי האתר, במידע הנמסר להם על ידי המשתמש, או הנאסף במסגרת שימושו באתר.

הבהרות נוספות

אתר זה משמש שער לפעילויות החיצונית לאתר ולאתרי גופים שונים של “ליעד אילני” ו/או צדדים שלישיים (להלן: “פעילויות חיצוניות לאתר“) – מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלות כל אחת תחת מדיניות פרטיות ייעודית לה, המותאמת לאופייה.

האתר משמש בין היתר כערוץ תקשורת עם ליעד אילני יו”ר סיעת ‘רמת-גן שלנו’ וחברי הסיעה – משלוח הודעות, למעט ניוזלטרים ו/או פרסומות לגביהם נדרשת הרשמה או הסכמה מראש (הנעשים בתהליך ייעודי) נעשה ללא קשר לשימוש או אי שימוש המשתמש באתר (בהתאם, מדיניות פרטיות זו אינה עוסקת בייזום, או הקמת הפעילות וכו’). כמו כן, האתר מהווה ערוץ תקשורת נוסף לטיפול בכך, וניתן לפנות דרכו, ו/או דרך אימייל liad@ilani.org.il בבקשה להפסיק משלוח ההודעות.

רישום לתנועה (פרטים אישיים):

ככל שמשתמש יבקש להצטרף לתנועה (במידה ויתאפשר לבצע זאת), יהיה עליו למסור את פרטיו האישיים בעת הרישום לאתר. מנהלי האתר יבקשו רק את המידע הנחוץ לצורך הנדרש, וזאת בהתאם לדין. יובהר בזאת כי מסירת פרטים אינה מהווה אישור ו/או קבלה לתנועה.

המידע הנאסף ודרכי איסופו:

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש, שנמסר על ידו ביודעין, וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים.

מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידי המשתמש במסגרת רישומו לתנועה (במידה ורישום זה יתאפשר), רישום לאירועים וכיו”ב – מידע זה מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר השם המלא, מספר הטלפון, כתובת המשתמש ופרטים נוספים.

מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים, דהינו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, סרטונים בהם צפית, העמודים שבהם עיינת וכן הלאה – כל זאת לצרכים סטטיסטיים.

מאגר המידע:

המידע שהאתר אוסף נשמר במאגר המידע שלו (ליעד אילני – קשר עם תושבי רמת-גן), המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש המשתמש לספק פרטים אישיים כגון שם, מס’ ת”ז, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ופרטים מזהים נוספים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ואשר מטרתו דיוור ישיר לשם שמירת קשר עם המשתמשים ובקשר לפעילות הסיעה (כפי שהוגדר בתקנון ובמדיניות הפרטיות). יובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו.

דיוור ישיר:

מנהלי האתר ישלחו עדכונים שוטפים מעת לעת, חלקם בדואר ובאימייל וחלקם באמצעות מסרונים לנייד ו/או באמצעות אפליקציית WhatsApp.

בקשת ביטול – המשתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מסרים מהסיעה – וזאת באמצעות השבת בקשת הסרה (בהתאם לפלטפורמה המבוקשת) או בקשה להסרה ממאגר המידע של הסיעה בפניה לאימייל הבא:
liad@ilani.org.il תוך שליחת הודעה מפורטת ומפורשת על הסרת שמו של המשתמש ממאגרי המידע של מנהלי האתר.

מנהלי האתר לא ימסרו את פרטי המשתמש לגורמים שלישיים ללא אישורו המפורש של המשתמש, למעט במידה וקיימת חובה לכך על פי דין.

מסירת מידע לצד ג':

למרות האמור לעיל, מנהלי האתר יעבירו את פרטי המשתמש לצד שלישי והמידע שנאסף על פעילותו באתר במקרים הבאים:

רשתות חברתיות ושיתוף:

האתר מעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. על המשתמש לדעת כי התכנים המשותפים על ידו אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. יש לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת מסירת מידע אישי העלול לאפשר זיהוי כזה או אחר.

קבצי "עוגיות" (cookies)

האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של המשתמשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש גולש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. המשתמש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא גולש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך את הצורך להזין את פרטיו האישיים של המשתמש בכל פעם מחדש.

אבטחת מידע:

מנהלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו שלמרות המאמצים למניעת חדירה לא מורשית לאתר, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

זכויות המידע:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מנהלי האתר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי הוא על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לאתר באמצעות מייל “צרו קשר” (liad-i@ramat-gan.muni.il) ו/או בדואר רגיל לכתובת: הראובני 2, רמת-גן (עבור ליעד אילני), ולבקש להסיר, לערוך, להנגיש או לנייד את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחרת לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין). אולם, יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים למשתמש אשר לא קיים מידע אודותיו.

כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות למייל “צרו קשר” על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים, ואולם אין הדבר אומר כי מנהלי האתר חייבים לפעול ע”פ אותה פנייה וביכולתם לפעול ע”פ שיקול דעתם הבלעדי.

שלמות המידע:

מנהלי האתר בודקים את נהלי האיסוף, שמירה ועיבוד המידע כדי לוודא שאוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. מנהלי האתר נוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי המעובד הוא מדויק, שלם ועדכני, אך דבר זה תלוי בעדכון ו/או תיקון המידע האישי על ידי המשתמשים בכל עת. אין במדיניות פרטיות זו דבר המתפרש כחובה לשמירת מידע, ומנהלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

ילדים:

בעלי האתר אינם אוספים ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. אם ייוודע כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, וככל שהדבר מנוגד לדין, ייעשו מאמצים סבירים להסיר מידע זה. שירותי האתר אינם מופנים לילדים מתחת לגיל 18 ובעלי האתר אינם מעוניינים לקבל מידע אישי מילדים. במידה ומשתמש סבור שנמסר לאתר מידע על ידי ילד, יש לעדכן את מנהלי האתר על כך.

שינויים:

מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר.

דין וסמכות שיפוט:

הפרשנות לתקנון ומדיניות הפרטיות של הסיעה, כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר), ולערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.

תפריט נגישות