ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

הנדון: שאילתא ישירה בנושא מערכת היחסים העכורה בין מועדון הכדורגל הפועל רמת-גן גבעתיים לבינך

ממידע שהגיע לידי, נבדק ואומת, התברר כי ביום ג’, ה-  14/03/17, התקיימה פגישה בין הבעלים של מועדון הכדורגל הפועל רמת-גן גבעתיים, מר יהודה דולינר, לבינך, בלשכתך אשר בעירייה.

הרקע לפגישה, מערכת היחסים העכורה בין מועדון הכדורגל לבינך וזאת לאור מדיניות מקפחת מובהקת כלפיהם, הידועה לכל ולא כאן המקום להרחיב בעניינה.

בהקשר זה רק אציין, כי גם מול מועדון הכדורסל של אגודה זו הנך מצוי בהתנהלות משפטית, בשל עתירה שהוגשה כנגדך מצד המועדון וזאת שוב על רקע מדיניות מקפחת מוצהרת, שאתה מנהל גם כלפיהם.

בהקשר לפגישה האמורה, אבקש לשאול:

  1. האם נכונה הטענה כי בפגישה זו התנית ולא בפעם הראשונה, את האפשרות לשנות את התנהלותך אל מול המועדון וזאת בתנאי לשיבוצו מחדש של מאמן מסוים, שהועסק בעבר במחלקת הנוער של המועדון ועבודתו בו הופסקה מסיבות מקצועיות?
  1. מדוע עניין פרטני כ”כ כמפורט מגיע לדרגת חשיבות כזו ובא לידי בכך שהוא מהווה החלק הארי מפגישה בין בעלים של מועדון ספורט לראש עירייה במדינת ישראל?
  1. לאור התעסקותך בנושאים במדרג כמפורט, אני שמח להביא לידיעתך כי ממידע נוסף שהגיע לידי, אף כי טרם נבדק ואומת, עולה האפשרות כי העסקתו של עובד טיאוט עירוני, אשר האזור שבאחריותו נמצא בצומת הרחובות תל חי וסמטת נרדימון, נתבקש שלא להמשיך ולהגיע לעבודה, זאת לאו דווקא מסיבות מקצועיות.

לפיכך אבקש לברר, האם על מנת שלא ליצור מראית עין של איפה ואיפה, הנך מתכוון להתפנות ולטפל בסוגיה חשובה זו ובדחיפות הראויה?

  1. עד מתי אתה מתכוון לבזות את העירייה ואת עצמך באופן הבלתי ראוי בו אתה מתנהל מול אגודת הפועל רמת-גן גבעתיים, על מועדוניה השונים, אשר בהישגיהם הספורטיביים ובמיוחד בעונה הנוכחית, מביאים כבוד רב וגאווה גדולה לעיר ולתושביה?

      בברכה,

      ליעד אילני
חבר מועצת העיר

העתקים:

מר משה בודאגה – מנכ”ל העירייה

עו”ד רעות בנק אלון – מתאמת פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר ומנהלת מזכירות העירייה

 

לכבוד מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן יו”ר מפעלי בית עמנואל (חל”צ)

הנדון: שאילתא בנושא מחירי המועדוניות והצהרונים בשנת הלימודים הבאה

במכתבך ליו”ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חה”כ קארין אלהרר, מיום 30 בינואר 2017 כתבת, בין היתר:

“מיותר לציין כי אני פועל ללא לאות על מנת להפחית את מחירי המועדוניות והצהרונים בעירנו, באופן שלא יפגע בתוכן ובהיקף הפעילות.”

עם זאת, בפרסומים של חברת מפעלי בית עמנואל, בראשה אותה עומד, מצוין כי מחיר ההשתתפות החודשי במועדוניות ובצהרונים בשנת הלימודים הבאה, יעמוד על סך של 1,040 ₪  , כפי שהוא בשנת הלימודים הנוכחית.

לאור כך ולאור פניות רבות של הורים המתלבטים באם לרשום את ילדיהם, אבקש לשאול:

מה יהיה מחיר ההשתתפות החודשי במועדוניות ובצהרונים בשנת הלימודים הבאה?

ב ב ר כ ה ,

ליעד אילני חבר מועצת העיר

העתקים: יו”ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, כנסת ישראל –חה”כ קארין אלהרר

יו”ר הוועדה לזכויות הילד, כנסת ישראל –חה”כ ד”ר יפעת שאשא ביטון

חה”כ רחל עזריה

מר משה בודאגה – מנכ”ל העירייה

עו”ד רעות בנק אלון – מתאמת פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר ומנהלת מזכירות העירייה

שלחתי את השאילתא הישירה הזאת הבוקר לראש העירייה מר זינגר.

לכבוד

מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן

הנדון: שאילתא ישירה בנושא גינת האם בשכונת נווה יהושע

כחלק מהגדר ההיקפית של גינת האם בשכונת נווה יהושע, אליה ניתן להיכנס מרחוב האם 16, קיים מבנה ישן עם גג אסבסט שבור וסדוק (מצ”ב תמונות בהודעת הדואר האלקטרוני).

את גינה זו פוקדים מאות משפחות וילדים בשבוע. בסמוך למבנה האמור, אף קיימים ספסלי ישיבה.

בהתאם לסעיף 38 בפרק התשיעי לתוספת השנייה לפקודת העיריות, אבקש לשאול:

  1. האם העירייה בדקה האם קיימים גורמים מסרטנים באזור הגינה?
  2. במידה והעירייה בדקה, מתי בוצעה הבדיקה האחרונה בנושא ומה היו תוצאותיה?
  3. כיצד גודרה הגינה, מבלי לתת הדעת על גג האסבסט השבור במבנה הסמוך?
  4. כיצד בכוונתך לפעול להסרת המפגע המסוכן ובאיזה טווח זמנים?

ב ב ר כ ה ,

ליעד אילני

חבר מועצת העיר

מר אביב נקש לא מחכה לטלפון מאראלה ממפעל הפיס, במקרה שלו לפיה הטובה והמתגמלת קוראים ראול מהעירייה, שמרעיף עליו שפע של הכנסות במגוון רחב של תחומים.
בין היתר מאז בחירתו של אותו ראול לתפקיד ראש העירייה, ביצע מר נקש בעבור העירייה, בין היתר, את הדברים הבאים:
עבודות דפוס עבור העירייה בבית דפוס שבבעלותו, מתן שירותי ניהול ואחזקה של המרכז המסחרי במרום נווה (התשלום נגבה הן מבעלי העסקים והן מהעירייה), יועץ ראש העירייה לזהירות בדרכים, זכיין הפעלת דוכני מזון בחגיגות יום העצמאות, בעל עיתון “אינדקס” המשמש כבמה למודעות בתשלום מטעם העירייה (בעלות גבוהה מהמקובל).

אין ספק שמדובר במולטי טאלנט. על אף סדר יומו העמוס של מר נקש כפי שפורט, נותר לו די פנאי להלך אימים על חבר מועצת עיר שמנסה להבין מה בדיוק קורה כאן.

אם חשוב לכם לדעת כיצד מנהלת העירייה את כספי המיסים שלנו וכמה מהם מגיעים בסופו של דבר למר נקש, מומלץ לצפות בסרטון שלפניכם.

אילני מנצח את זינגר