ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

לכבוד

מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן

הנדון: “אבא עשיר, אבא עני” – עיריית רמת-גן בשנת 2016

 

  1. משיחות שקיימנו עם הורים לתלמידים בבתי ספר יסודיים בעיר, הולכת ומצטיירת תמונה עגומה של מנגנון מחולל פערים במסגרת החינוך הציבורי.
  1. הובא לידיעתנו כי חברת מפעלי בית עמנואל מפעילה בבתי ספר שונים, מועדוניות נפרדות מאלו הרגילות, עם מסלולי תוכן מיוחדים, בעלויות גבוהות יותר.
  1. למותר לצין, כי במצב שכזה, רק תלמידים שידם של הוריהם משגת, יכולים ליהנות מתכנים עשירים ומגוונים יותר, שאף יסייעו בחינוכם למצוינות.
  1. החינוך למצוינות תמיד היה ערך מרכזי בעיר רמת-גן, אך לא יתכן כי ערך זה יבוא לידי ביטוי בתשלומים עודפים ובהפרדה בין ילד לילד, שלא במסגרות פרטיות.
  1. נבקש לקבל את התייחסותך הדחופה לעניין זה.

ב ב ר כ ה ,

עו”ד גלעד שריר ומר ליעד אילני

חברי מועצת העיר

לפניכם מכתב דחוף ששלחתי היום לראש עיריית רמת-גן מר ישראל זינגר בנוגע לצהרונים לגני הילדים כספיון ותומר.

לכבוד

מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן

הנדון: צהרונים לגני הילדים כספיון ותומר

  1. היום בשעה 14:00 הופתעו הורי גני הילדים כספיון (גן מס’ 66) ותומר (גן מס’ 92) לקבל שיחת טלפון מנציגת חברת מפעלי בית עמנואל, שבישרה להם כי עקב קשיים בהגעה להסדר עם תנועת ‘נעמת’, ילדיהם לא יוכלו לקחת חלק בצהרונים אותם מפעילה החברה.
  2. משמעות הדבר היא כי בשעה 13:00 יסתיים יום הלימודים של הילדים במסגרת העירונית.
  3. את הפתרונות להתמודדות עם חדשה זו, שבאה לעולם שבוע לפני מועד פתיחת שנת הלימודים, השאירו להורי הילדים.
  4. למותר לציין מהי משמעות הדבר מבחינת הורים מועסקים, ודאי בפרק הזמן האמור.
  5. אני דורש את התערבותך הדחופה כראש העירייה וכיו”ר מפעלי בית עמנואל לפתרון סוגיה לא הגיונית בעליל זו ועדכוני על הפתרון המוצע.

 

ב ב ר כ ה ,

ליעד אילני

חבר מועצת העיר

שלחתי הבוקר לראש העירייה את המכתב המצורף.

בישיבת מועצת העיר ביום חמישי הקרוב, ה 28/07/2016, נדע את התשובה.

לכבוד

מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן

הנדון: הקמת בית לקהילה הגאה

בישיבת מועצת העיר שמן המניין מס’ 39 ,שהתקיימה ביום 26/6/2016 ,עלתה הצעת

ההחלטה של חבר סיעתי ומועצת העיר לשעבר, ד”ר אבי ליליאן, להקמת בית לקהילה הגאה בעיר.

בתגובה להצעתו של ד”ר ליליאן, השבת: “…אני מבקש מסגן ראש העיר, צחי, לקחת את

הוועדות, לעשות אם (הטעות במקור) אנשי המקצוע דיון ולהביא המלצות עד הישיבה הבאה”.

בעקבות התחייבותך להביא את המלצות הוועדות השונות שעסקו בנושא האמור לישיבת המועצה הבאה,

הסכים ד”ר ליליאן להסיר את הצעת ההחלטה שלו.

לפיכך, אני מצפה כי בישיבת מועצת העיר מן המניין הקרובה, העתידה להתקיים ביום

חמישי ה- 28.7.2016 ,תעמוד במילתך ותעדכן על המועד לפתיחת הבית לקהילה הגאה

בעיר, על מיקומו ועל כל החלטה נוספת בעניין, בהתאם להמלצות הוועדות השונות בנושא.

ב ב ר כ ה ,

ליעד אילני

חבר מועצת העיר

אילני מנצח את זינגר