ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

שלחתי את השאילתא הישירה הזאת הבוקר לראש העירייה מר זינגר.

לכבוד

מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן

הנדון: שאילתא ישירה בנושא גינת האם בשכונת נווה יהושע

כחלק מהגדר ההיקפית של גינת האם בשכונת נווה יהושע, אליה ניתן להיכנס מרחוב האם 16, קיים מבנה ישן עם גג אסבסט שבור וסדוק (מצ"ב תמונות בהודעת הדואר האלקטרוני).

את גינה זו פוקדים מאות משפחות וילדים בשבוע. בסמוך למבנה האמור, אף קיימים ספסלי ישיבה.

בהתאם לסעיף 38 בפרק התשיעי לתוספת השנייה לפקודת העיריות, אבקש לשאול:

  1. האם העירייה בדקה האם קיימים גורמים מסרטנים באזור הגינה?
  2. במידה והעירייה בדקה, מתי בוצעה הבדיקה האחרונה בנושא ומה היו תוצאותיה?
  3. כיצד גודרה הגינה, מבלי לתת הדעת על גג האסבסט השבור במבנה הסמוך?
  4. כיצד בכוונתך לפעול להסרת המפגע המסוכן ובאיזה טווח זמנים?

ב ב ר כ ה ,

ליעד אילני

חבר מועצת העיר

נשמח לתגובותיכם

תגובות

אילני מנצח את זינגר