ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

לכבוד מר ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן יו"ר מפעלי בית עמנואל (חל"צ)

הנדון: שאילתא בנושא מחירי המועדוניות והצהרונים בשנת הלימודים הבאה

במכתבך ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חה"כ קארין אלהרר, מיום 30 בינואר 2017 כתבת, בין היתר:

"מיותר לציין כי אני פועל ללא לאות על מנת להפחית את מחירי המועדוניות והצהרונים בעירנו, באופן שלא יפגע בתוכן ובהיקף הפעילות."

עם זאת, בפרסומים של חברת מפעלי בית עמנואל, בראשה אותה עומד, מצוין כי מחיר ההשתתפות החודשי במועדוניות ובצהרונים בשנת הלימודים הבאה, יעמוד על סך של 1,040 ₪  , כפי שהוא בשנת הלימודים הנוכחית.

לאור כך ולאור פניות רבות של הורים המתלבטים באם לרשום את ילדיהם, אבקש לשאול:

מה יהיה מחיר ההשתתפות החודשי במועדוניות ובצהרונים בשנת הלימודים הבאה?

ב ב ר כ ה ,

ליעד אילני חבר מועצת העיר

העתקים: יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, כנסת ישראל –חה"כ קארין אלהרר

יו"ר הוועדה לזכויות הילד, כנסת ישראל –חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון

חה"כ רחל עזריה

מר משה בודאגה - מנכ"ל העירייה

עו"ד רעות בנק אלון - מתאמת פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר ומנהלת מזכירות העירייה