ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

רמת-גן שלנו

רמת-גן שלנו היא תנועה חברתית-פוליטית, ששמה לעצמה למטרה לפעול לטיוב איכות השלטון בעיר רמת-גן, שמירה על מנהל תקין, מאבק בשחיתות ומחויבות לעליונות החוק.

התנועה שמה דגש רב על קידום הנושאים הבאים: שיפור רמת החינוך תוך מקסום יכולותיו של כל תלמיד ודאגה לעתידם של צעירי העיר, בני הדור הבא. אבטחת איכות השירות העירונית לתושב בנושאים הבאים: הגברת המעורבות הקהילתית ושיתוף הציבור, שפ”ע, תברואה, פיקוח וחניה, גנים ונוף, איכות סביבה, תרבות, פנאי וספורט.

התנועה פועלת במועצת העיר באמצעות רשימת הבת ‘הדור הבא’, שהתמודדה למועצת העיר בשנת 2013 ברשימה משותפת עם תנועת הירוקים ברמת-גן, תחת השם ‘הירוקים – הדור הבא’.

תנועת ‘רמת-גן שלנו’ מקיימת את פעילותה השוטפת באמצעות עמותת רמת-גן שלנו (ע”ר), אשר הוקמה כישות משפטית עצמאית נפרדת, כמתחייב בחוק, וזאת במטרה לתמוך בפעילות התנועה בכלל ולקדם את פעילויותיו של מייסד התנועה ליעד אילני, בפרט.

אילני מנצח את זינגר