ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן
לזינגר ואנשיו אי אפשר להאמין. אני אומר את זה בצער רב ועל סמך ניסיונם גם של תושבים רבים שהובטחו להם הבטחות שונות ומשונות וכן, גם על סמך ניסיונם של פוליטיקאים ואני ביניהם.
 
ביותר מדי צמתים, שנדרשו בהם מחשבה בריאה וקבלת החלטות אמיצות לטובת הציבור הרמת גני, הם כשלו ולמרות זאת, כשנציגי ועד הורי אהל שם פנו להידברות, קיוויתי כמותם שהפעם זה יעבוד.
קיוויתי שלפחות, בכל מה שקשור להורים שמודאגים לעתיד ילדיהם, מילה תהיה מילה.
 
קיוויתי, אבל לצערי לא הופתעתי כשנודע לי על גודל האכזבה שלהם. את השיטה הרי אני מכיר.
את הדרישה לעמימות, תוך הבטחה שהדברים יתוקנו בשקט. אבל השקט הזה הוא שקט בשבילו, שקט בשבילם, שנועד רק להרדים את ההורים ולאפשר להם לעשות במערכת כבשלם.
 
אין מערכת או אגף שחפים מפוליטיקה, אבל כשמדובר במערכת החינוך, אנחנו צריכים לשאוף שהשפעתה על קבלת ההחלטות תהיה אפסית. ההתעקשות של אגף החינוך, שלא לומר המאמץ ההרואי שלהם, לקבוע מי יהיה הנציג מטעם ההורים שיתנהל מולם, מדברים בעד עצמם.
זו דוגמא נוספת לפוליטיקה קטנה, שמנהלת את המערכת.
מה שנוח למערכת החינוך, קודש הקודשים העירוני, שהריקבון התפשט גם אליה, לא משרת את הבראתה הנדרשת.
 
אז עכשיו, לאחר שההורים חוו על בשרם את דרך הניהול העירונית, אני מקווה שתהיה תמימות דעים על כך שמי שידם הייתה במעל, לא יכולים לבדוק את עצמם.
 
רק בדיקה מקצועית חיצונית ואובייקטיבית, של כלל הגורמים שהיו מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות וההתנהלות השגויה סביב תיכון אהל שם בחודשים האחרונים, תביא להבראת המערכת.
 
אמשיך לחזק את מורי, הורי ותלמידי אהל שם, הנלחמים על צדקת דרכם ולסייע להם ככל שעולה בידי.