ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

הנדון: שאילתא ישירה בנושא מערכת היחסים העכורה בין מועדון הכדורגל הפועל רמת-גן גבעתיים לבינך

ממידע שהגיע לידי, נבדק ואומת, התברר כי ביום ג', ה-  14/03/17, התקיימה פגישה בין הבעלים של מועדון הכדורגל הפועל רמת-גן גבעתיים, מר יהודה דולינר, לבינך, בלשכתך אשר בעירייה.

הרקע לפגישה, מערכת היחסים העכורה בין מועדון הכדורגל לבינך וזאת לאור מדיניות מקפחת מובהקת כלפיהם, הידועה לכל ולא כאן המקום להרחיב בעניינה.

בהקשר זה רק אציין, כי גם מול מועדון הכדורסל של אגודה זו הנך מצוי בהתנהלות משפטית, בשל עתירה שהוגשה כנגדך מצד המועדון וזאת שוב על רקע מדיניות מקפחת מוצהרת, שאתה מנהל גם כלפיהם.

בהקשר לפגישה האמורה, אבקש לשאול:

  1. האם נכונה הטענה כי בפגישה זו התנית ולא בפעם הראשונה, את האפשרות לשנות את התנהלותך אל מול המועדון וזאת בתנאי לשיבוצו מחדש של מאמן מסוים, שהועסק בעבר במחלקת הנוער של המועדון ועבודתו בו הופסקה מסיבות מקצועיות?
  1. מדוע עניין פרטני כ"כ כמפורט מגיע לדרגת חשיבות כזו ובא לידי בכך שהוא מהווה החלק הארי מפגישה בין בעלים של מועדון ספורט לראש עירייה במדינת ישראל?
  1. לאור התעסקותך בנושאים במדרג כמפורט, אני שמח להביא לידיעתך כי ממידע נוסף שהגיע לידי, אף כי טרם נבדק ואומת, עולה האפשרות כי העסקתו של עובד טיאוט עירוני, אשר האזור שבאחריותו נמצא בצומת הרחובות תל חי וסמטת נרדימון, נתבקש שלא להמשיך ולהגיע לעבודה, זאת לאו דווקא מסיבות מקצועיות.

לפיכך אבקש לברר, האם על מנת שלא ליצור מראית עין של איפה ואיפה, הנך מתכוון להתפנות ולטפל בסוגיה חשובה זו ובדחיפות הראויה?

  1. עד מתי אתה מתכוון לבזות את העירייה ואת עצמך באופן הבלתי ראוי בו אתה מתנהל מול אגודת הפועל רמת-גן גבעתיים, על מועדוניה השונים, אשר בהישגיהם הספורטיביים ובמיוחד בעונה הנוכחית, מביאים כבוד רב וגאווה גדולה לעיר ולתושביה?

      בברכה,

      ליעד אילני
חבר מועצת העיר

העתקים:

מר משה בודאגה - מנכ"ל העירייה

עו"ד רעות בנק אלון - מתאמת פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר ומנהלת מזכירות העירייה

 

נשמח לתגובותיכם

תגובות

אילני מנצח את זינגר