fbpx

אילני. שומרים על הבית

אני מתחייב בשנה הראשונה:

1. פתיחת יציאה נוספת לכביש 4 מרחוב עולי הגרדום ברמת עמידר בכדי לשחרר את הפקק ברחוב הירדן, שמשפיע על 9 שכונות בעיר. המהלך יהיה חלק מהקמת מינהלת תחבורה
ופיתוח תשתיות שתטפל בזרימת התנועה בעיר.

2. לראשונה בישראל העירייה תממן באופן מלא שיעורים פרטיים:

א. שיעורים פרטיים באנגלית ומתמטיקה לתלמידי כיתות י”א וי”ב ללא עלות.

ב. שיעורי הוראה מתקנת לילדי כיתות ג’-ה ללא עלות, על מנת לצמצם פערים פדגוגים מתקופת הקורונה.

3. 50% פטור מארנונה על שטחי משנה: מרפסות שמש וגג, מחסנים.

*כפי שנעשה על ידי עיריות אחרות ובכפוף לאישור משרדי הממשלה

4. הקמת סיירת מטכ”ל לניקיון 24/7 לטיפול במפגעים נקודתיים.

5. הצטרפות לשירות התחבורה בסופי שבוע המשותף ל-13 ערים “נעים בסופ”ש” – יותר קוים פחות עלויות.

6. ביטול המונופול של בית עמנואל על צהרונים והעברת הפיקוח על הצהרונים מבית עמנואל למינהל החינוך בעירייה.

7. פתיחה מחדש של המחלקה הווטרינרית העצמאית של עיריית רמת-גן.

8. הכפלת תקציב התמיכות באגודות הספורט בעיר.

9. סייעת שניה בגני הילדים לאורך כל השנה.

10. פתיחה מחדש של מחלקת הפיקוח על ההדברה באגף שפ”ע, לטיפול מקיף בבעיית המזיקים.

11. פתיחת מרכז רביעי לגיל הרך במקום הלשכה השנייה של ראש העיר והגדלת תקצוב השירות הפסיכולוגי, על מנת לצמצם את תורי הענק לטיפולים רגשיים.

12. סלילת נת”צים ושבילי אופניים ברחבי העיר: תחילה קידום פרויקט מהיר לעיר בביאליק וסלילת שביל אופניים ברחוב בן גוריון.

13. מעבר לתחבורת שאטלים – שירות הסעות עירוני מחניונים בפאתי העיר אל תוך השכונות.

14. שיפור הביטחון האישי – ניידת סיור עירוני בכל רובע 24/7.

15. אזרחים ותיקים – מוקד עזרה ראשונה לגמלאי העיר 24/7. 

אם אני זוכה לתמיכתך, אשמח לחצי דקה מזמנך במילוי הפרטים בקישור הבא.

זה מסייע לי לנהל את רשימת התומכים שלי