ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

רמת-גן שלנו

רמת-גן שלנו היא תנועה חברתית-פוליטית, ששמה לעצמה למטרה לפעול לטיוב איכות השלטון בעיר רמת-גן, שמירה על מנהל תקין, מאבק בשחיתות ומחויבות לעליונות החוק.

התנועה שמה דגש רב על קידום הנושאים הבאים: חינוך וקהילה, תכנון וחזות העיר, כלכלה מקומית, תחבורה וחניה, ביטחון אישי ואכיפה, תרבות, טיפוח ועידוד הספורט בעיר, בריאות, שירותים חברתיים, אנשים עם מוגבלויות, שירות לתושב, קידום עסקים, מנהל תקין ומלחמה בשחיתות, אזרחים ותיקים, קידום תעסוקת גמלאים, עולים, משפחות צעירות, משפחות עצמאיות, צעירים ועוד.

התנועה פועלת במועצת העיר באמצעות סיעת רמת-גן שלנו.

תנועת ‘רמת-גן שלנו’ מקיימת את פעילותה השוטפת, בין היתר,  באמצעות עמותת ‘רמת-גן שלנו’, אשר הוקמה כישות משפטית עצמאית נפרדת, כמתחייב בחוק, וזאת במטרה לתמוך בפעילות התנועה בכלל ולקדם את פעילויותיו של מייסד התנועה ליעד אילני, בפרט.

תכנית אילני היא הביטוי המעשי לחזון התנועה לפיתוח רמת-גן לעשרים השנים הבאות.
מטרת התכנית להפוך את רמת-גן שלנו לעיר מובילה, אטרקטיבית וחזקה כפי שהייתה, עיר המספקת לתושביה שירותים ואיכות חיים ברמה הגבוהה ביותר בגוש דן.

צוות המורכב מתושבי העיר, אנשי מקצוע ומומחים שקד על הכנת התכנית המפורטת שעוסקת בכל אחד ממישורי החיים שלנו כתושבי העיר:

בחינוך וקהילה, תכנון וחזות העיר, כלכלה מקומית, תחבורה וחניה, ביטחון אישי ואכיפה,
תרבות, טיפוח ועידוד הספורט בעיר, בריאות, שירותים חברתיים, אנשים עם מוגבלויות,
שירות לתושב, קידום עסקים, מנהל תקין ומלחמה בשחיתות, אזרחים ותיקים, קידום
תעסוקת גמלאים, עולים, משפחות צעירות, משפחות עצמאיות, צעירים ועוד.

התכנית משקפת את המחויבות של תנועת רמת-גן שלנו לעיצוב פניה של העירייה ולשירות שהיא תעניק לתושביה.

אילני מנצח את זינגר